In Zes Staapen Naar een echte Husen

Husen biedt u van A tot Z alles, van staal tot kant-en-klaar gebouwde stalen hal. Van ontwerp en planning, via de pro­duc­tie tot de montage. Daar­bij staan we u vanaf het eerste ad­vies­ge­sprek tot de o­ver­dracht of de sleu­tel­af­gif­te ter zijde – des­ge­wenst in door­lo­pend contact of, als u drin­gen­der be­zig­he­den hebt, alleen bij de o­ver­een­ge­ko­men mijl­pa­len. Aan de hand van een voor­beeld van een pro­ject­op­zet lopen we met u hier­na een pro­ject door.

1. Advies

Uit de kennismaking en het eerste ad­vies­ge­sprek wordt dui­de­lijk of u en Husen met el­kaar verder wil­len. We bespreken met elkaar uw doelen, uw wen­sen en uw idee­en – en ver­vol­gens leggen we uit wat de rand­voor­waar­den zijn voor de uit­voe­ring van uw pro­ject. Al in dit stadium moeten we met alle re­le­van­te fac­to­ren re­ke­ning houden. Op de eerste plaats staat daarbij de ren­da­bi­li­teit, bij­voor­beeld door een zo kort mo­ge­lij­ke bouw­tijd. Even belang­rijk,en vaak in eerste instantie onderschat, is de fle­xi­bi­li­teit van het geplande object, bij voor­beeld met betrekking tot de uit­brei­dings­mo­gelijk­he­den en mogelijke ver­an­de­ring van de ge­bruiks­doel­einden. Maar ook vorm­ge­vings­as­pec­ten, milieuvriendelijkheid, brand – en corrosiebescherming enz. enz. mogen we niet vergeten. Bij Husen wordt niets bui­ten be­schou­wing gelaten – echt helemaal niets.

2. Planning & Ontwerp

Beschikt u al over een tekening van een bouwkundige of architect? Prima, dan gaan we door naar het volgende punt. Als u nog geen ontwerp hebt bent u bij ons aan het goede adres. Onze architecten en ingenieurs stellen, aan de hand van de tijdens het adviesgesprek vastgelegde punten, een vakkundig voorstel op – en daaruit ontstaat dan het ontwerp inclusief planning voor uw staalbouwproject of stalen hal. Helemaal naar uw smaak en in overeenstemming met uw eisen.

3. CAD & Productie

Hebt u het ontwerp en de planning goedgekeurd, dan wordt het tijd om de detailconstructies uit te werken en te tekenen. Met de modernste technologie wordt het ontwerp in CAD systemen uitgewerkt en worden de afzonderlijke onderdelen van de constructie berekend. Aansluitend vervaardigen we die in onze eigen productie: nauwkeurig, snel en efficiënt. 

4. Transport & Logistiek

Het is duidelijk dat kleine onderdelen relatief snel zijn te laden, te zekeren en te transporteren. Dat is fijn, want tijd is geld – uw geld. Maar onze afdeling logistiek houdt ook wel van een uitdaging. Het plannen en uitvoeren van zware transporten over de weg of over het water, hoort tot onze dagelijkse bezigheden. We werken daarom samen met ervaren specialisten op dit gebied, want de veiligheid staat, ook als het om transport gaat, voorop.

5. Montage op Lokatie

Zodra alle benodigde onderdelen op de bouw aangekomen zijn, houdt niets onze monteurs nog tegen. Vakkundig en geroutineerd worden de precies passende, gemerkte onderdelen in beton gezet, vastgeschroefd,vastgelast of in elkaar gezet. Zo groeit uw staalbouwproject geleidelijk – veilig en foutloos. En natuurlijk nemen onze collega’s in elke fase de nodige zorgvuldigheid in acht. Trouwens: Net zo spreekwoordelijk op onze bouwterreinen zijn Orde & Netheid à la Husen. Zo houden we de oppervlakte die we in beslag nemen en daardoor ook de aantasting daarvan door het gebruik als bouwterrein, zo klein mogelijk.

6. Montage Wanden & Dak

Staat de staalconstructie dan zijn – tenminste bij de bouw van hallen – de details aan de beurt. Wanden en dak worden gemonteerd. Met betrekking tot de afbouw van de binnenkant, de installaties, de inrichting evenals deuren en poorten, werken we samen met de beste en meest betrouwbare partners. Bovendien: De mogelijkheden voor de vormgeving zijn bijna onuitputtelijk. De keuze in de meest uiteenlopende profielen en kleuren (vanzelfsprekend overeenkomend met uw bedrijfsstijl)evenals de mogelijkheden voor combinaties met andere materialen, zijn echt enorm.